IDEA 

Noc detektywów ma być oczywiście dobrą zabawą, pozytywne wrażenia stanowią bowiem podstawę budowania wizerunku biblioteki, książki i autora. Wychodzimy z założenia, że młodzi detektywi, opuszczając bibliotekę, mają powiedzieć sobie: Fajnie było! To element budowania pozytywnego wizerunku instytucji związanej z kulturą. 

Sama impreza ma za zadanie uczyć młodych ludzi działania w grupie, planowania i cedowania zadań, przywództwa i negocjacji. Zmusza także do skupienia nad zagadkami w sytuacji deprywacji – w nocy, gdy senność narasta. 

Wartością dodaną imprezy jest spory pakiet wiedzy z różnych dziedzin: od geografii, przez wiedzę dotyczącą różnorodności kultur, świadomość pracy pisarza czy publicysty, aż do elementów logiki. Wszystko to przeplecione jest odwołaniami do książki jako źródła wiedzy i refleksji. 

Młodzi ludzie wychodzą także z biblioteki/szkoły ze świadomością, że nie każdy i nie zawsze wygrywa. Zwycięzca jest jeden, ale doświadczenie stanowi szczególną, niepoliczalną wartość, uchylając coraz szerzej drzwi do zrozumienia świata.